Solaris-lomat ry:n tarjouspyyntöön vuodelle 2018
(optio 2019) tulleet kysymykset vastauksineen.


Aika kysymysten esittämiselle on päättynyt. Kaikkiin määräajassa esitettyihin kysymyksiin on vastattu alla.
Kysymys:

Onko tarkoitus tarjota vain optiovuotta 2019? Vai onko mahdollisesti 2018 hintaliite jäänyt asiakirjoista pois?

 

Vastaus:

Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2018. Sopimuskausi päättyy 31.12.2018. Lisäksi Tilaaja varaa oikeuden yhden vuoden (2019) optiokauteen. Kaikki asiakirjat koskevat varsinaista sopimuskautta, mutta myös optiota, joka näkyy jokaisen asiakirjan ylätunnisteessa lisätietona.
Kysymys:

Tarjouspyynnön kohdassa Sopimuskausi on ilmoitettu: ”Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2018. Sopimuskausi päättyy 31.12.2018. Lisäksi Tilaaja varaa oikeuden yhden vuoden (2019) optiokauteen”.

Voiko tarjottuja hintoja tarkistaa vuodelle 2019, mikäli tilaaja käyttää optionsa hyväkseen?


Vastaus:

Optiovuoden hinta on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, hintoja ei voi tarkistaa.

 Kysymys:

Liitteessä 3 on annettu eri lomatyypeille erilaisia ryhmän koon määriä.

Mikä on minimi ryhmän koko vai suhteutetaanko se aina toimipaikan kapasiteettiin?

Vastaus:

Ryhmien vähimmäiskoko käy ilmi liitteestä 3. Mikäli kapasiteettia on enemmän, kasvatetaan ryhmiä tarpeen mukaan.
Kysymys:

Ketkä viisi palveluntuottajaa ryhmittäin ovat nykyisiä palveluntuottajia ja millä hinnalla? Hintaa ei ole ilmoitettu edellisen tarjouskilpailun hankintapäätöksessä. Hinta on hankintalain mukaan julkinen tieto, eikä sitä voi salata.

 

Vastaus:

Aiemmat kilpailutukset eivät vaikuta nyt tehtäviin valintoihin, joten kysymys ei liity tarjouspyyntöön. Vuodelle 2017 tehdyssä kilpailutuksessa valituksi tuli yhdestä viiteentoista (1-15) palveluntuottajaa lomatuotteesta riippuen.
Kysymys:

Tarjouspyynnössä on yksi hintalomake. Onko oletus, että jos optio 2019 otetaan käyttöön, hinnat pysyvät samoina?


Vastaus:

Optiovuoden hinta on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, hintoja ei voi tarkistaa.
Kysymys:

Hankintasopimus mallissa on kirjattu, että lomat perutaan kuukautta ennen lomajakson alkamista ja tiedot sekä nimilista lomaryhmästä lähetetään viimeistään kuukautta ennen loman alkua. Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa ainoastaan osanottajamäärän mukaisesti. Miten laskutus lomalaisista, jotka eivät peruuta lomaa vaan jättävät vain saapumatta?


Vastaus:

Ainoastaan saapuneet lomalaiset voidaan laskuttaa.
Kysymys:

Tarjouspyynnön sivulla 5(21) kohdassa 3.1.11. Ohjelma

- Sanotaan seuraavasti: Tuotekohtaiset vähimmäisvaatimukset täyttävästä ryhmän omasta ohjelmasta annamme yhden pisteen. Ohjelman enimmäispistemäärä on kuitenkin 10 pistettä. Mistä kaikista osa-alueista nuo muut pisteet tulevat?

- Halutaanko/tarvitseeko illalla tapahtuvia ns. vapaa-ajan ryhmiä ja ohjelmia kuvata tähän lomaohjelmaan, vai riittääkö, että ne on erikseen kuvattu? Vaikuttaako ns. vapaa-ajan  ohjelmat malliohjelman pisteytykseen?

- Kaikissa tuotekohtaisissa kuvauksissa ei ole ilmoitettu vähimmäisvaatimukset täyttävistä ohjelma rajoista

 

Vastaus:

Arvostamme monipuolista ja runsasta ohjelmatarjontaa. On hyvä, jos päivittäin on tarjolla useampia ohjelmatilaisuuksia ja myös iltaisin tapahtuvaa ns. vapaa-ajan ohjelmaa. Kaikki tarjolla oleva maksuton ohjelma vaikuttaa pisteytykseen ja kannattaa kuvata tarjouksessa lomatuotekohtaisesti. Emme halua määrällisesti rajoittaa tarjoajien mahdollisuutta valmistella monipuolisia ja toimivia ohjelmakokonaisuuksia, yhtenä päivänä voi olla esimerkiksi monta lyhyempää tilaisuutta tai vaikkapa yksi pidempi päiväretki. Jokaiselle päivälle on hyvä olla jotain ohjelmaa.
Kysymys:

Lomatuote 3.2.1 Eläkeläisten (alle 70v) liikunnallinen loma

- Mikä on minimi liikuntaryhmien määrä päivässä? Katsotaanko lomaohjelmaan kuuluvat ryhmät tapahtuvaksi klo 8-16 välisenä aikana?

 

Vastaus:

Liikunnallisella lomalla on hyvä olla liikuntaa päivittäin. Emme halua määrällisesti rajoittaa tarjoajien mahdollisuutta valmistella monipuolisia ohjelmakokonaisuuksia. Arvostamme monipuolista ja runsasta ohjelmatarjontaa. Emme jaottele ohjelmaa kellonaikojen perusteella.
Kysymys:

Lomatuote 3.2.2 Eläkeläisten hyvinvointiloma/varhaiseläkeläisten hyvinvointiloma

- Mikä on minimi määrä päivässä liikuntaryhmiä  ja muita elementtejä, kuten ohjelmallisia tilaisuuksia?

- Mikä on minimimäärä tietoiskuja/keskusteluryhmiä/5 vrk


Vastaus:

Emme halua määrällisesti rajoittaa tarjoajien mahdollisuutta valmistella monipuolisia ohjelmakokonaisuuksia. Arvostamme monipuolista ja runsasta ohjelmatarjontaa.
Kysymys:

Lomatuote 3.2.3 Työikäisten hyvinvointiloma/työttömien hyvinvointiloma

- Mikä on minimimäärä tietosiskuja/keskusteluja/5vrk.

- Mikä on minimimäärä liikuntaryhmiä/vrk.


Vastaus:

Emme halua määrällisesti rajoittaa tarjoajien mahdollisuutta valmistella monipuolisia ohjelmakokonaisuuksia. Arvostamme monipuolista ja runsasta ohjelmatarjontaa.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä